logotyp; Sverigekarta horisontellt utlagd med texten 'Samverkande Studenter' i vitt mot det lila landet

Samverkande Studenter

Samverkande studenter är ett samarbete mellan åtta studentkårer spridda över hela landet. Storleksmässigt liknar alla organisationerna varandra och har enats om att skapa grupperingen Samverkande Studenter för att diskutera nationell utbildningspolitik.

Grupperingens syften är att bedriva studentpolitiskt påverkansarbete samt att bidra till möjligheten att bedriva nätverksarbete för ett berikat Studentsverige.

Kontaktvägar

Spörsmål om grupperingens aktiviteter mm tas enkalst med Josefine Myrberg, Nils Forsman eller Mira Lindgren påsamordnare@studsam.se

Medlemskårer