Yrkande: y2105-21 Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-28 09:02
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: struket
Tillsätta följande i Karlskronas Pubsektion verksamhetsåret 2021/2022:
Emma Marie Pantzar som ledamot
Beslutet är inte justerat.