Yrkande: y2105-23 Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 09:51
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: bifall
Jag yrkar för att öppna för fri nominering till:
(1) SIS
(2) KPS
(3) SiT
Beslutet är justerat.