Yrkande: y2105-29 Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-08 11:39
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall
Lyckta dörrar
Beslutet är justerat.