Yrkande: y2102-5 Inskickat av: Linus H BSK
Tid: 2021-02-20 09:35
Kategori: §9 Verksamhetsrapporter
Beslut: bifall
Jag yrkar för att mötet ajourneras i 10 minuter.
Beslutet är justerat.